-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.png

گالری قطعات

عکس هایی که مشاهده می کنید فقط بخشی از تولیدات قطعات این مجموعه می باشد زیرا بعضی از قطعات قدیمی بوده و یا در ایران موجود نمی باشد و مابقی قطعات موجود انبار شرکت در بخش فروشگاه آورده شده است.

همچنین این مجموعه آماده تولید قطعات نایاب می باشد.

DSC00014

DSC00014

DSC00015

DSC00015

DSC00016

DSC00016

DSC00017

DSC00017

DSC00019

DSC00019

DSC00020

DSC00020

DSC00021

DSC00021

DSC00022

DSC00022

DSC00023

DSC00023

DSC00024

DSC00024

DSC00026

DSC00026

DSC00027

DSC00027

DSC00028

DSC00028

DSC00030

DSC00030

DSC00031

DSC00031

DSC00032

DSC00032

DSC00033

DSC00033

DSC00035

DSC00035

DSC00036

DSC00036

DSC00037

DSC00037

DSC00038

DSC00038

DSC00039

DSC00039

DSC00040

DSC00040

DSC00041

DSC00041